Malaysia Baharu yang Inklusif

Perjalanan Malaysia menuju ke tahap negara berpendapatan tinggi akan menjadi lebih bermakna jika semua lapisan masyarakat diberi peluang untuk berkongsi dalam kemakmuran negara. Foto: Bank Dunia/Samuel Goh Sejak 1992, tarikh 17 Oktober telah diiktiraf sebagai Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa, atau secara ringkasnya, Hari Basmi Kemiskinan. Pada hari tersebut, dunia membicarakan kemajuan yan...