Đây là cách chúng ta có thể thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Châu Á và Thái Bình Dương

Châu Á và Thái Bình Dương chưa có được tiến độ cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhưng vẫn còn một thập niên để bù lại thời gian đã mất. Language Vietnamese ...