როგორ დავაჩქაროთ მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელება აზიასა და წყნარ ოკეანეთში

აზიასა და წყნარი ოკეანის რეგიონში მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელება ნელი ტემპით მიდის, მაგრამ დაკარგული დროის ასანაზღაურებლად წინ კიდევ ერთი ათწლეულია. Language Georgian ...

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/pvtst/www/poverty/wp-includes/class-phpass.php on line 151