د ولسي تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې څرنګه د مثبت بدلون لامل ګرزیدلی؟

  د جلال آباد ښار اوسیدونکې د پراختیایی شورا په یوه ناسته کې د خپل سیمې پراختیایی پروژو باندې د خبرې په حال: انځور: رومی شرکت/ نړیوال بانک...