Монгол Улсад тогтвортой халаалтын шийдлийн эхлэлийг тавих нь

Улаанбаатар хотын гэр хороолол дахь агаарын бохирдол, Эрбар Агаржав, УБДШСК Хот суурин газарт олон хүн хана, дээврийг нь хангалттай дулаалаагүй, цонхны битүүмжлэл муу хуучны угсармал барилгад амьдарч байна. Иймд хэрэглэгчид дулааны алдагдлыг нөхөн өрөөний хэмийг дулаан байлгахын тулд халаалтын хэрэглээгээ нэмэгдүүлэх шаардлага гардаг. Үүний зэрэгцээ халаалтын тариф нь зардлаа нөхөх түвшинг...